Vrijwilligerswerk en -verzekering 

Informatie over vrijwilligerswerk
Bij de organisatie van een evenement worden meestal vrijwilligers ingezet. Alle informatie over vrijwilligerswerk en de wetgeving (oa verzekeringsplicht) errond vind je op de website www.vlaanderenvrijwilligt.be.


Gratis vrijwilligersverzekering
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen biedt een gratis verzekering vrijwilligerswerk aan om vooral tijdelijke en occasionele initiatieven goed te verzekeren. Deze verzekering omvat burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Alle vrijwilligersorganisaties zoals omschreven door de vrijwilligerswetgeving komen hiervoor in aanmerking.

Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de gekende verenigingen niet, maar kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch beroep doet op extra vrijwilligers. De organisaties kunnen op een eenvoudige manier tot maximum 100 gratis vrijwilligersdagen bekomen, waarbij één vrijwilligersdag staat voor de verzekering van één vrijwilliger voor één dag.

Hoe deze gratis vrijwilligersverzekering aanvragen?
Je vindt hier het aanvraagformulier voor een dergelijke verzekering. Het ingevulde formulier bezorg je aan de gemeentelijke dienst Vrije Tijd (vrijetijd@maarkedal.be of 055 33 46 52) die het na gemeentelijk advies bezorgt aan de provincie. Meer informatie over deze gratis vrijwilligersverzekering vind je op de website van de provincie.