Sabam
Sabam int en verdeelt de auteursrechten bij het gebruik van werk van auteurs, componisten, uitgevers, ...
Van zodra er muziek gespeeld wordt (live of opgenomen) moet er sabam betaald worden, zelfs als de toegang gratis is. Ten laatste tien dagen voor je evenement moet je aangifte doen bij sabam: www.sabam.be.

Billijke vergoeding 
Naast Sabam moet je, bij gebruik van opgenomen muziek, ook billijke vergoeding betalen. De aangifte hiervoor moet minstens 5 werkdagen vóór de activiteit gebeuren. 
De aangifteformulieren vind je op de website www.bvergoed.be. Voor tijdelijke activiteiten kan je via www.ikgebruikmuziek.be rechtstreeks je aangifte doorgeven.

Let op: soms heeft de eigenaar van de zaal al een overeenkomst met sabam of de billijke vergoeding en hoef je dit niet meer zelf aan te vragen. Vraag dit na bij de zaaleigenaar.