Informeer de buurtbewoners 

Een evenement zorgt vaak ook voor hinder voor de buurtbewoners: afgesloten straten, omleidingen, parkeerverbod, geluidshinder, ...
Breng de buurt tijdig op de hoogte van jouw evenement en de mogelijke hinder. Dat kan door een briefje met wat uitleg in de bussen te posten. Noteer er ook een contactnummer op en vraag de buurtbewoners om bij problemen eerst contact op te nemen met de organisatie in plaats van onmiddellijk de politie te contacteren.