EHBO  

Bij de organisatie van een evenement voorzie je best een EHBO-koffer of, naargelang de aard van het evenement een EHBO-post.

In de EHBO-koffer horen minstens wat pleisters, verbanden, ontsmettingsmiddel en dergelijke.
Daarnaast zorg je ook voor een lijst met noodnummers: brandweer, politie, medische spoeddienst, antigifcentrum, dokter van wacht, apotheek van wacht, brandwondencentrum, ...

Naarmate het evenement groter, uitgebreider of ‘gevaarlijker’ wordt, is het beter een echte EHBO-post te voorzien. Je kan deze post bemannen met eigen medewerkers. Zorg dan wel dat er genoeg medewerkers aanwezig zijn met voldoende kennis en ervaring op vlak van EHBO.

Je kan ook een medische hulppost voorzien met erkende hulpverlenersorganisaties, zoals het Rode Kruis. 
Vind hier de contactgegevens van het Rode Kruis Maarkedal.

De burgemeester kan ten allen tijde beslissen hoeveel en welke medsiche middelen er moeten ingezet worden bij je evenement.