Masterplan Marca  

In maart 2017 sloot het Marca tijdelijk de deuren voor aanpassingswerken. 
Voor het Marca werd een masterplan uitgewerkt, een toekomstgerichte visie voor het gemeenschapscentrum in de voormalige kerk van Maarke.
De werken die momenteel uitgevoerd worden, kaderen in de realisatie van de eerste fase van dit masterplan. Deze aanpassingswerken zijn noodzakelijk om van het Marca een volwaardige zaal voor cultuurbeleving te maken.

We zijn ervan overtuigd dat het Marca, na deze werken, aantrekkelijker zal worden voor artiesten, bezoekers én organisatoren! De werken zijn een cruciale stap in de uitbouw van een volwaardig gemeenschapscentrum. We zijn ervan overtuigd dat het Marca hiermee ook een kwaliteitsvol voorbeeld is in de herbestemming van kerkgebouwen. 

Voor de werken in eerste fase kan het gemeentebestuur rekenen op 90.191 euro subsidie van "plattelandsontwikkeling PDPO III - omgevingskwaliteit door investeringen". Daarnaast wordt ook 100.000 euro van het Plattelandsfonds geïnvesteerd in deze fase. 

Wil je meer info over de werken in eerste fase en over het toekomstgerichte masterplan voor het Marca? Bekijk dan deze presentatie