Gemeentelijk reglement betreffende de terugbetaling van inschrijfgelden van sportactiviteiten 

In uitvoering van de volgende actie uit het meerjarenplan 2014-2019 "voorzien in een laagdrempelig sportaanbod door een terugbetalingsreglement op te stellen voor kansarmen" werd in de gemeenteraad van 24 juni 2014 het gemeentelijk reglement betreffende de terugbetaling van inschrijfgelden van sportactiviteiten goedgekeurd.
Hiermee biedt de gemeente elke inwoner de kans om aan beweging te doen en hen te stimuleren deel te nemen aan sportactiviteiten.


Wie heeft recht op de terugbetaling?

Inwoners van Maarkedal (en personen ten laste) die genieten van een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, komen in aanmerking voor terugbetaling van deelnamegelden aan sportactiviteiten.

Of je deze verhoogde tegemoetkoming hebt - en dus in aanmerking komt voor deze regeling - kan je afleiden van je ziekenfondsklever. Je hebt er recht op indien het eerste deel van de code onderaan de klever eindigt op een 1 (bv 121/121).


Welke activiteiten komen in aanmerking voor terugbetaling?

  • lidgeld sportvereniging
  • deelname sportkampen
  • deelname eenmalige sportactiviteit
  • fitnessabonnement of initiatiereeks


Welk bedrag kan terugbetaald worden?

Er kan tot maximaal 75% van de totale inschrijvingsprijs (na aftrek van de voorziene terugbetalingsmogelijkheden bij de mutualiteit van desbetreffende rechthebbende) van de ingebrachte activiteit terugbetaald worden. De toelage wordt toegekend aan de rechthebbende of zijn ouder. Per gezinslid wordt er op jaarbasis maximum 80 euro terugbetaald.

Per werkjaar (in dit geval van 16 november 2016 tot 15 november 2017) wordt er in de begroting een bedrag van 800 euro voorzien. Wanneer dit krediet onvoldoende is om alle aanvragen terug te betalen, worden de aanvragen procentueel en evenredig verminderd. 


Hoe aanvragen?

Aanvraagformulieren kan je op deze pagina downloaden of kan je opvragen bij de dienst Vrije Tijd (vrijetijd@maarkedal.be of 055 33 46 52). De aanvragen moeten bij de dienst Vrije Tijd ingediend worden voor 1 december 2017. Het aanvraagformulier is vergezeld van:

  • een bewijsstuk van deelname en betaling van de sportactiviteit aan de inrichtende organisatie. Het bewijsstuk van deelname vermeldt minstens de naam, plaats, datum en kostprijs van de sportactiviteit.
  • een attest van het ziekenfonds dat recht op de verhoogde tegemoetkoming aantoont.

Download hier het aanvraagformulier
Lees hier het volledige reglement